Ing. Pavel Nohel, Překlady technické literatury (angličtina, němčina)


Ing. Pavel Nohel, Překlady technické literatury (angličtina, němčina), Reference

Moje nejprestižnější zakázka

Zakázka, která mne nejvíc potrápila, byl překlad návodu pro Sběrací lis na hranaté balíky, výrobek fy CASE IH, řady LBX322, až LBX432. Značný objem práce (232 NS) a časová tíseň do začátku sklizně, kdy zákazník požadoval termín dodání překladu 25 kalendářních dnů, byly jen počátečními těžkostmi. Teprve v průběhu práce se ukázalo, že např. popis složitého systému vázání uzlů na motouzu je natolik „zasukovaný“ a kinematický řetězec se skládá z tolika součástek, že jej pochopit a jednotlivým součástkám přiřadit český název je i nad možnosti všech doporučených poradců. Pomohla až konzultace a instruktážní video, které mi ochotně poskytla firma zabývající se prodejem podobných strojů, se kterou jsem měl dobré vztahy z minulosti. Zakázku jsem předal včas a ke spokojenosti zadavatele.

Moje reference

  • Pracuji pro Státní zkušebnu zemědělských, potravinářských a lesnických strojů v Praze, pro kterou překládám evropské technické normy (EN, ISO, IEC) vztahující se ke strojům z uvedených oborů. Rozsah většinou od 20 do 50 NS. Za dobu spolupráce jsem přeložil cca 40 takových norem.
  • Pro Technický a zkušební ústav stavební a. s. Praha jsem přeložil 6 evropských technických norem z oboru Stříkaný beton, Definice, specifikace a shoda, Provádění, Zkušební metody pro vlákna do betonu, Ocelová vlákna, Polymerová vlákna. Celkem cca 200 NS.
  • Pracuji také pro dovozce zemědělských strojů, např. ZÁLESÍ a.s. Luhačovice. Pro tuto a.s. jsem přeložil cca 18 různých návodů k používání, obsluze a údržbě pro traktory, zemědělské a komunální stroje (čištění, posyp a údržba komunikací), teleskopické manipulátory apod. značek Aebi, Case, Holder, Ingland, Hibiscus, Landini, Merlo, Pegoraro, Steyer, Vaderstadt, Zambelli. Rozsah těchto překladů se pohybuje od cca 40 do 250 NS, termíny vyhotovení zakázek obvykle 2 až 3 týdny.
  • Pro Cargo Leasing Brno a pro ONV Novo Trade – ZEPRO CZ. Brno zabezpečuji kompletní služby při překládání reklamní a obchodní literatury, (prospektů, dílenských příruček, návodů k montáži a obsluze apod.) hydraulických zvedacích čel značek ZEPRO a ANTEO pro nákladní a dodávkové automobily.
  • Pro firmu Hydrocom a.s. Brno jsem překládal technické příručky pro hydraulické mechanizmy fy Bucher-hydraulics, celkem asi 60 NS.
  • Pro společnost Müller a.s.Brno jsem překládal návody na Laboratorní automaty pro rozbor krve Sysmex.XE 2100 v rozsahu 3 x cca 120 NS
  • Pro firmu Ing. Dobroslav Musil, Patentová kancelář, Brno jsem přeložil Patentové přihlášky č. 4 832 304 a 4– 852 380 v rozsahu celkem 31 NS s termínem dodání 4 dny.
  • Uskutečnil jsem též některé zakázky pro překladatelské agentury Aspena s.r.o. Brno a Moravia Translation a.s. Brno, např. Projektová specifikace pro Rohože a Moduly z keramických vláken v rozsahu celkem 60 NS s termínem dodání 5 dnů. –

Ing. Pavel Nohel, Překlady technické literatury (angličtina, němčina)

Podemlýn 405/57, Lelekovice
Reklama:

Jazykové weby