Ing. Pavel Nohel, Překlady technické literatury (angličtina, němčina)


Ing. Pavel Nohel, Překlady technické literatury (angličtina, němčina), Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Latina •  Němčina

Co nejvíce překládám

  • Atesty •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice •  Projekty a projektové dokumentace •  Průmyslová analýza, měření •  Řízení jakosti •  Technologické postupy

Obory a odbornosti

Strojírenství • Zemědělská technika • Potravinářský průmysl • Obráběcí stroje a robotika • Stavebnictví • Automobilový průmysl • Mechanické inženýrství • Elektrotechnický průmysl

  • Průmyslová odvětví Automobilový průmysl •  Elektrotechnický průmysl •  Mlýnský průmysl •  Potravinářský průmysl •  Stavebnictví •  Strojírenství
  • Technické obory Mechanické inženýrství •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Zemědělská technika
  • Zemědělství a hospodářství Lesní hospodářství a myslivost •  Vodohospodářství •  Zahradnictví •  Živočišná výroba

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

• Překládám anglické a německé odborné texty z technických oborů. Jedná se většinou o návody k obsluze strojů (zemědělských, potravinářských, lesnických, stavebních, komunálních, obráběcích), traktorů, dopravních prostředků, hydraulických mechanizmů, zvedacích čel k nákladním automobilům apod.
• Na základě dlouholeté praxe ve vývoji strojů a zkušebnictví i v samotné překladatelské činnosti nabízím znalost strojírenské problematiky a odborného technického názvosloví. Vycházím z detailního pochopení popisovaných strojních konstrukcí a technologických postupů (v případě specielních strojů po konzultaci se zadavatelem).
• Zvládám rozsáhlé překlady složitých strojů v co nejkratších lhůtách (např. návod ke sběracímu lisu 232 NS textu jsem přeložil za 25 kalendářních dnů).
• Dodržuji grafickou úpravu podle předlohy, popř. v návodu s ilustracemi nahrazuji cizojazyčný text za český.
• V případě stroje, který má části popisu podobné s dříve překládaným, účtuji za plnou cenu jen nové pasáže.

Související služby

  • Expresní překlad
  • Grafické zpracování překladu (DTP)

Ing. Pavel Nohel, Překlady technické literatury (angličtina, němčina)

Podemlýn 405/57, Lelekovice
Reklama:

Jazykové weby